Oroväckande PTS-reglering

PTS (Post och telestyrelsen) har idag publicerat en så kallad underrättelse till .SE med en uppmaning att införa ordet “bank” på sin spärrlista för domännamnsregistreringar. Detta ska i sin tur leda till att samtliga domänregistreringar i .se-domänen som innehåller bokstavskombinationen “bank” manuellt ska förhandsgranskas för att säkerställa att de bara registreras av organisationer som får kalla sig bank eller om det klart framgår att domännamnet inte kan leda till missförstånd.
Kort sagt leder PTS beslut till att domäner som “bankerydtaxi.se”, “bankrutt.se”, “snabbankan.se”, “dimbank.se” och andra liknande exempel i framtiden kommer att ta betydligt längre tid att registrera än andra domännamn och att de kanske inte godkänns. Det finns exempelvis 242 stycken geografiska platser som innehåller “bank” enligt hitta.se. Dessutom finns det redan idag runt 2000 domäner där “bank” ingår. Huvuddelen av dem har ingenting med banker att göra. Vad händer med de domänerna?
Redan tidigare i år publicerade PTS rapporten “Tilldelning av domännamn under .se – Rapport efter genomförd tillsyn” där dessa tankar först luftades, då i form av rekommendationer. Den rapporten väckte starka reaktioner både från registrarföreningen registrars.se, .SE och enskilda experter inom området. Exempelvis registrars.se har förutom att skriftligen kritisera rapportens rekommendationer även vid ett flertal tillfällen erbjudit sig att träffa PTS för att föra fram synpunkter från de som dagligen arbetar med registrering av domäner, alltså vi som är registrarer. PTS har dock varit helt ointresserad av sådana möten.
Alla med erfarenhet från arbete med regler kring domänregistrering vet att förprövning av domännamn inte fungerar tillfredställande i den modell som används för .se-domänen. Om nu ens problemet existerar och kräver en lösning vore den givetvis att stärka tvistlösningsprocessen som kan användas när ett verkligt problem uppstår. Det mest oroväckande med beslutet är dock att det bereder vägen för andra särintressen att försöka få in just sina skötebarn i .SEs spärrlista. Då kanske det är frågan om varumärken eller andra branschrelaterade ord som ska skyddas.
Dessutom tänker PTS helt fel när man direkt jämför domännamn med firmanamn. Ett domännamn är inte nödvändigtvis en pekare till en affärsverksamhet som ett företagsnamn är, det kan handla om en legitim site för kritik av en viss bank, eller för jämförelser av olika bankers villkor.
Det är bara att gratulera Bankföreningen (kommer förresten bankforeningen.se avregistreras nu?) och Finansinspektionen till ett lyckat lobbyarbete. Det är uppenbart att PTS inte har inhämtat tillräckligt mycket synpunkter och kunskap från oss registrarer, .SE och andra experter inom området och vi utgår från att .SE kommer att överklaga beslutet till Länsrätten vilket är nästa steg.

PTS (Post och telestyrelsen) har idag publicerat en så kallad underrättelse till .SE med en uppmaning att införa ordet “bank” på sin spärrlista för domännamnsregistreringar. Detta ska i sin tur leda till att samtliga domänregistreringar i .se-domänen som innehåller bokstavskombinationen “bank” manuellt ska förhandsgranskas för att säkerställa att de bara registreras av organisationer som får kalla sig bank eller om det klart framgår att domännamnet inte kan leda till missförstånd.

Kort sagt leder PTS beslut till att domäner som “bankerydtaxi.se”, “bankrutt.se”, “snabbankan.se”, “dimbank.se” och andra liknande exempel i framtiden kommer att ta betydligt längre tid att registrera än andra domännamn och att de kanske inte godkänns. Det finns exempelvis 242 stycken geografiska platser som innehåller “bank” enligt hitta.se. Dessutom finns det redan idag runt 2000 domäner där “bank” ingår. Huvuddelen av dem har ingenting med banker att göra och handlar inte heller om någon typ av bluff. Vad händer med de domänerna?

Redan tidigare i år publicerade PTS rapporten “Tilldelning av domännamn under .se – Rapport efter genomförd tillsyn” där dessa tankar först luftades, då i form av rekommendationer. Den rapporten väckte starka reaktioner både från .SE, registrarföreningen registrars.se och enskilda experter inom området. Exempelvis registrars.se har förutom att skriftligen kritisera rapportens rekommendationer även vid ett flertal tillfällen erbjudit sig att träffa PTS för att föra fram synpunkter från de som dagligen arbetar med registrering av domäner, alltså vi som är registrarer. PTS har dock varit helt ointresserad av sådana möten.

Alla med erfarenhet av arbete med regler kring domänregistrering vet att förprövning av domännamn inte fungerar tillfredställande i den modell som används för .se-domänen. Om nu ens problemet existerar och kräver en lösning vore givetvis den lösningen att stärka tvistlösningsprocessen som kan användas när ett verkligt problem uppstår. Det mest oroväckande med beslutet är dock att det bereder vägen för andra särintressen att försöka få in just sina skötebarn i .SEs spärrlista. Då kanske det är frågan om varumärken eller andra branschrelaterade ord som ska skyddas.

Dessutom tänker PTS naturligtvis helt fel när man direkt jämför domännamn med firmanamn. Ett domännamn är inte nödvändigtvis en pekare till en affärsverksamhet som ett företagsnamn är, det kan lika gärna handla om en legitim site för kritik av en viss bank, eller för jämförelser av olika bankers villkor. Vad domänen kommer att användas till är ju omöjligt att avgöra i en förprövning. Det är enbart användandet av ordet bank “i sin firma eller i övrigt vid beteckning av affärsrörelse” som är begränsat i lag.

Det är bara att gratulera Bankföreningen (kommer förresten bankforeningen.se avregistreras nu?) och Finansinspektionen till ett lyckat lobbyarbete. Det är uppenbart att PTS inte har inhämtat tillräckligt mycket synpunkter och kunskap från oss registrarer, .SE och andra experter inom området och vi utgår från att .SE kommer att överklaga beslutet till Länsrätten vilket är nästa steg.