City Cloud har nominerats till Sveriges bästa molntjänst!

EuroCloud Award För första gången anordnas en tävling som uppmärksammar Svenska aktörer inom molntjänsteindustrin. Det är branschorganet EuroCloud Sweden, en del av EuroCloud, som imorgon eftermiddag presenterar vinnarna i de fyra kategorierna Bästa Molntjänst, Bästa Startup, Bästa fallstudie (privat sektor), Bästa fallstudie (offentlig sektor). City Cloud är nominerat i kategorin Bästa Molntjänst vilket i sig är oerhört stort och ett erkännande av våra ansträngningar. Imorgon eftermiddag får vi veta om City Cloud anses vara Sveriges bästa molntjänst!

EuroCloud Sweden

EuroCloud Sweden är en ideell förening som verkar för Cloud Computing-industrin i Sverige. Organisationen är en del av Euro Cloud Europe och tillsammans arbetar de aktivt med att driva och främja en hållbar utveckling inom det pågående paradigmskiftet som sker inom IT-världen.

EuroCloud Sweden har 3 huvudsakliga uppgifter

  • Öka förståelse, kunskapen och ”awareness” för Cloud Computing i Sverige
  • Bedriva nätverkande och kunskapsutbyte mellan aktörer inom Cloud Computing-industrin
  • Agera som ett branschorgan för Cloud Computing-industrin i dialogen med EU/Europakommisionen, stat/kommun och andra intresseorganisationer

EuroCloud Swedens utmaningar

I takt med att fler och fler företag tar till sig konceptet Cloud Computing skapas en rad frågeställningar som gör det svårt för en enskild aktör att överblicka. Det är här EuroCloud Sweden kommer in i bilden som med sin samlade expertis och i egenskap av branschorgan erbjuder hjälp med de olika frågeställningarna.

Im the marketing manager at City Network and I publish news and updates from the company.

Facebook Twitter LinkedIn Google+ YouTube