Hur du övervakar din hemsida helt kostnadsfritt med City Cloud

Skärmavbild 2014-10-24 kl. 10.53.04Visste du att City Cloud är mer än bara servrar och lagring?

Vår infrastrukturtjänst är en plattform för virtuella servrar, lagring, backup och även övervakning. Alla de olika tjänsterna i City Cloud är fristående och idag ska vi fokusera på just övervakning och hur du kommer igång snabbt och kostnadsfritt.

Först en titt på hur man kommer igång, kolla in den här videon:

 

 

Skapa ett övervakningsschema

Så, nu när du har fått en snabb introduktion till Citymonitor kör vi igång med nätsa steg, hur du skapar ditt första övervakningsschema.

1. Logga in i kontrollpanelen Citycontrolpanel (https://ww.citycontrolpanel.com)

The Dashboard

I kontrollpanelen möts du av en översikt över dina City Cloud tjänster

2. Klicka dig in på Övervakning

Skärmavbild 2014-10-24 kl. 10.53.04

Översikten för Övervakningar med grafer över din upptid och laddningstid

3. Skapa ett nytt övervakningsschema

Create new schedule view

Create new schedule view

Det enklaste sättet – kom igång direkt

Det snabbaste och enklaste sättet att komma igång och övervaka din hemsida är att namnge schemat, fylla i vilken URL som ska övervakas och spara. Standardinställningarna kommer köra en kontroll var 5:e minut och larma dig om sidan inte är tillgänglig. Om du bara vill få larm när din sida är nere är det här alternativet för dig.

Mål

Du kan ange HTTP, HTTPS och PING. Fyll i din URL eller IP-nummer i fältet.

Intervall

Hur ofta vill du att Citymonitor försöker nå din hemsida? Välj mellan 1-60 minuter.

Mottagare

Först behöver du se till att det finns en eller flera kontakter under fliken kontakter. När du är färdig med inställningarna för ditt övervakningsschema väljer du vem som ska larmas och hur (e-post, sms eller båda beroende på prenumeration)

Spara ditt schema och låt oss sköta resten. I kontrollpanelen ser du statistik och grafer över din upptid och laddtid.

 

Avancerad användning

Även om Citymonitor är ett lättanvänt övervakningsverktyg finns det en hel del avancerade inställningar. Kombinerar man dessa kan du skapa ett stort antal typer av övervakningar med olika regler. Varje övervakningsschema använder en uppsättning regler för att avgöra om du ska få ett larm eller inte och larmar så fort en av reglerna inte följs. Lås oss titta på de olika alternativen

Gränsvärde mätpunkter

Även om den här funktionen är inaktiverad i den nuvarande versionen av Citymonitor, kommer du så småningom kunna kontrollera hur många mätpunkter som måste säga samma sak för att ett larm ska skickas ut. Funktionen finns där för att kompensera för fel hos mätpunkterna, så att du enbart får larm och fler än en mätpunkt säger att din tjänst ligger nere.

Gränsvärde mätning

Hur många gånger ska citymonitor kontrollera om det föregående resultatet verkligen stämmer innan du får ett larm. Den här parametern gör i grund och botten samma sak som gränsvärdet för mätpunkterna, det vill säga att Citymonitor vill få ett fel bekräftat innan du larmas. Det du ställer in här är hur många kontroller som ska genomföras med samma resultat innan du larmas. Exempelvis: “Larma mig endast om 2 kontroller i följd säger att tjänsten ligger nere”. Eller “Larma mig endast om 2 av de 4 senaste kontrollerna sa att tjänsten ligger nere. Genom att använda den här funktionen kan du bygga in en sorts logik i dina övervakningar och kanske kompensera för problem som du redan vet om. På så sätt säkerställer vi att du alltid får bästa möjliga resultat i form av larm som är så korrekta och “äkta” som möjligt.

Kriterier

Responstid

Här ställer du in ett gränsvärde för responstid för din tjänst. Du talar helt enkelt om att du vill bli larmad om responstiden för hemsidan sjunker under ett visst värde.

HTTP code

Lite beroende på vad du övervakar kan du ställa in Citymonitor att larma dig så snart din tjänst rapporterar en annan HTTP kod än den du ställer in. Exempelvis kan du sätta det här värdet till 200 OK vilket kommer resultera i larm varje gång sidan/tjänsten eller IP-numret inte rapporterar med 200 OK.

Svar

Det här är en liten smart grej vi har byggt in. Du kan övervaka din tjänst baserat på vilket meddelande eller textsträng den svarar med. Citymonitor kan alltså läsa HTML-koden för hemsidan eller tjänsten du övervakar och matcha det mot den här regeln. Om du exempelvis vet att din sida innehåller en text som lyder “Hej världen”, kan du alltså skapa en regel som säger att du ska få larm om den texten inte finns med i svaret som Citymonitor får vid kontrollen.

 

Bygg avancerade övervakningsscheman

Genom att använda de olika reglerna och kontakter kan du verkligen skräddarsy hur och vem som får larm för olika scheman. Det kan finnas scheman som bara ska skickas till vissa personer via SMS och andra med e-post. På samma sätt kanske du vill få larm för vissa HTTP-koder medan kollegan eller polaren vill ha larm på andra. Möjligheterna är nästintill oändliga.

Vi hoppas att du ska gilla vad du ser och kan göra med Citymonitor och har bara en sak att tillägga. Citymonitor är kostnadsfritt i sitt grundutförande där det ingår 5 övervakningsscheman och larm via e-post. Just nu finns det dock en möjlighet att uppgradera helt kostnadsfritt och få lite fler scheman samt SMS-notifieringar. Läs mer om detta här: https://www.citycloud.se/overvakning/prova-var-kostnadsfria-overvakningstjanst/

 

Im the marketing manager at City Network and I publish news and updates from the company.

Facebook Twitter LinkedIn Google+ YouTube