City Network är nu certifierade enligt ISO 27001

Informationssäkerhet är en av de främsta orosmomenten inom IT-branschen idag. Att lämna garantier och att lita på leverantörer är inte alltid det lättaste men vissa leverantörer gör allt som står i deras makt för att säkerställa att din data är säker. Vi på City Network är en av få infrastrukturleverantörer som nu stolt kan säga att vi har tagit det där extra steget för att säkerställa att våra kunder data är säker, genom att bli ISO 27001 certifierade.

ISO 27001 är en internationellt erkänd standard för informationssäkerhet. Kort efter vår ISO 9001 certifiering (Kvalitet) började vi jobba för att även bli certifierade enligt 27001. Parallellt med det arbetet har vi även arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor, något som vi också blivit certifierade inom genom ISO 14001.

Förra veckan fick vi så våra nya certifikat och idag är vi alltså certifierade enligt ISO 27001, 9001 och 14001. Det innebär att vi har bevisat oss ha verktyg, metoder och utbildning på plats för att säkerställa Informationssäkerhet, Kvalitet och miljö.

Här är en intervju med vår Personal- och kvalitetsansvarig Tony Hallén där vi pratar om vårt nya fokus.

 

Im the marketing manager at City Network and I publish news and updates from the company.

Facebook Twitter LinkedIn Google+ YouTube