Överföring av domän

En överföring (eng, Registrar Transfer) innebär att man flyttar ansvaret för hanteringen (ompekningar, förnyelser, aviseringar m.m.) av en domän mellan två olika leverantörer. Genom att överföra dina domäner till oss på City Network kan du samla både dina domäner och tjänster hos samma leverantör.

Överföring av generiska domäner | Namnservrar | Bra att veta

Gemensamt för alla överföringar

Bli kund hos City Network

För att kunna föra över ett domännamn till oss på City Network behöver du först bli kund hos oss. Du väljer själv om du vill ha ett webbhotellspaket eller vårt kostnadsfria domänpaket och anger att du vill använda ditt befintliga domännamn i beställningsflödet. Först när du har skapat ditt konto, och har tillgång till vår kontrollpanel My City, kan du föra över dina domännamn till oss. Överföringen görs direkt i kontrollpanelen.

Överföring av .SE och .NU domäner

 1. Kontakta din nuvarande registrar och be om en auktoriseringskod för det aktuella domännamnet. I vissa fall kan du generera dina egna auktoriseringskoder direkt i kontrollpanelen (som hos oss), i andra fall måste du ta kontakt med leverantören och få den via e-post. Om du är osäker på vilken leverantör som är din nuvarande registrar kan du kontakta oss så hjälper vi dig.
 2. Logga in i din kontrollpanel http://my.citynetwork.se med de inloggningsuppgifter som skickats till dig
 3. Under rubriken Domännamn väljer du Domänhanteraren
 4. Klicka på den gröna knappen Överför domän
 5. Skriv in ditt domännamn i det tomma fältet utan www. och utan .se. Välj istället .se i rulllistan
 6. Skriv (eller klipp/klistra) sedan in din auktoriseringskod i fältet märkt Auktoriseringskod
 7. Läs och godkänn villkoren och klicka sedan Köp
Det tillkommer inga kostnader för att överföra .SE eller .NU domäner och överföringen genomförs omgående efter att registreringsvillkoren för toppdomänen .SE eller registreringsvillkoren för toppdomänen .NU har godkänts.

 

Efter flytten

När överföringen är genomförd hanterar City Network förnyelser och aviseringar för din domän. Du kan fortfarande hantera DNS hos din gamla leverantör om du så vill och din domän bibehåller sina gamla namnservrar genom hela överföringen. Läs mer om detta i avsnittet Bra att veta.

 

Överföring av generiska domäner

Generiska domäner är domänamn som inte har någon landsanknytning, exempelvis .COM, .NET, .ORG.

 1. Kontakta din nuvarande registrar och be dem hjälpa dig med att låsa upp domänen samt förse dig med en auktoriseringskod.
 2. Logga in i din kontrollpanel http://my.citynetwork.se med de inloggningsuppgifter som skickats till dig
 3. Under rubriken Domännamn väljer du Domänhanteraren
 4. Klicka på den gröna knappen Överför domän
 5. Skriv in ditt domännamn i det tomma fältet utan www. och utan .se. Välj istället .se i rulllistan
 6. Skriv (eller klipp/klistra) sedan in din auktoriseringskod i fältet märkt Auktoriseringskod
 7. Läs och godkänn villkoren och klicka sedan Köp
Att överföra generiska domäner är i sig kostnadsfritt men vid överföringen förnyas domänen automatisk med ett (1) år. Förnyelsen adderas till den kvarvarande tiden du har på domänen innan överföringen genomförs. Det skapas alltså en faktura motsvarande förnyelsekostnaden för din domän, som måste betalas innan överföringen startas*. Tänk på att betala med kort för snabbast möjliga hantering.
*Överföring av generiska domäner måste godkännas ytterligare en gång innan överföringen startar. Ett e-postmeddelande med instruktioner skickas till domännamnets kontaktadress och du ombeds att slutgiltigt godkänna överföringen genom att ange din auktoriseringskod. Detta gäller alla generiska domäner utom .PL och .DK. En överföring tar ca 5 dagar innan den slutligen överförts till City Network som registrar.

 

Efter flytten

När fakturan är betalad och överföringen genomförd hanterar City Network förnyelser och aviseringar för din domän. Du kan fortfarande hantera DNS hos din gamla leverantör om du så vill och din domän bibehåller sina gamla namnservrar genom hela överföringen. Läs mer om detta i avsnittet Bra att veta.

 

Bra att veta

Inställningar som du gjort på domänen (pekningar, namnservrar och andra attribut) kvarstår genom hela processen och flyttas alltså med. Detta innebär alltså att du precis efter en överföring kan ha en leverantör som är din Registrar och en annan som är din DNS-operatör. Detta förfarande är en branschstandard för att säkerställa att hemsidor, e-post och annat som domänen används till inte ska sluta att fungera förrän du aktivt gör en sådan ändring.

En registrar

En registrar är den leverantör som fakturerar domänförnyelser och som aviserar dig när domänen håller på att gå ut.

En DNS-operatör

En DNS-operatör är den leverantör vars namnservrar (DNS) du använder för din domän.

Skillnaden mellan en Registrar och en DNS-operatör

När du överför en domän från en registrar till en annan gör du enbart ett aktivt val om vem som ska fakturera och påminna dig om betalning för domänen samt i vilken leverantörs kontrollpanel du vill hantera din domän. Även om du har bytt registrar kan du alltså ha kvar din gamla DNS-operatör.

Vem är min DNS-operatör?

Din DNS-operatör är den leverantör vars namnservrar du använder. Inställningarna för namnservrar hittar du i My City under Domäner – DNS.

Kan jag använda City Network som DNS-operatör?

Självklart kan du det. Om du vill ha själva hemsidan hos oss men domänen hos någon annan leverantör så kan du ange att domänen ska använda våra namnservrar (alltså vår DNS) för att peka domänen rätt. Detta skulle innebär att du har en leverantör som är din domänregistrar (hanterar förnyelse, fakturering och aviseringar för domänen) och en DNS-operatör (som sköter pekningen så att man kommer till rätt ställe när man skriver in domännamnet)

Våra namnservrar

 • atdns01.citynetwork.se
 • atdns02.citynetwork.se
 • atdns03.citynetwork.se