Supportrapport augusti

Vi har hamnat lite på efterkälken med supportrapporterna men kommer absolut inte prioritera bort dem. Därför kommer här statistiken från augusti månad och inom kort kommer vi även att publicera rapporten från september. Kolla in hur en månad på vår supportavdelning ser ut!

 

Samtalsstatistik

Juni Juli augusti
Antal samtal 1077 777 1414
Total samtalstid 103h18m 88h24m 162h36m
Längsta samtal 39m55s 58m53s 50m54s
Genomsnittlig samtalslängd 5m45s 6m48s 6m54s
Genomsnittlig kötid 1m24s 0m57s 1m56s
Längsta kötid 22m3s 14m19s 27m
Maximalt antal köande samtal 10st 4st 6st
Inkommande samtal som får köplats 1 89,0% 94,2% 84,1%
Inkommande samtal som får köplats 2 7,7% 5,0% 11,1%
Inkommande samtal som får köplats 3 1,9% 0,6% 3,1%
Inkommande samtal som får köplats 4 0,5% 0,1% 1,1%
Inkommande samtal som får köplats 5 0,2% 0,5%
Inkommande samtal som får köplats 6 0,3% 0,1%
Inkommande samtal som får köplats 7 0,1%
Inkommande samtal som får köplats 8 0,2%
Inkommande samtal som får köplats 9 0,2%
Inkommande samtal som får köplats 10 0,1%
Andelen samtal som blir besvarade inom 120 sekunder 79,9% 87,5% 74,2%

 

Det genomsnittliga samtalet i Augusti

  • Fick köplats 1
  • Väntade 1 minut och 56 sekunder på att få svar
  • Pågick sedan i 6 minuter och 54 sekunder

 

Kommentarer

Samtalsmängden i augusti ökade markant från 777 samtal i juli till 1414 samtal i augusti. Detta är en ökning med hela 82%. Naturligtvis gjorde detta att både den genomsnittliga kötiden ökade samt att fler samtal fick vänta i kö. De siffrorna kan man utveckla ännu mer genom vårt statistikverktyg, här visar vi vid hur många tillfällen detta inträffade.

6 köande samtal inträffade vid 2 tillfällen
5 köande samtal inträffade vid 7 tillfällen
4 köande samtal inträffade vid 15 tillfällen
3 köande samtal inträffade vid 44 tillfällen
2 köande samtal inträffade vid 157 tillfällen

Vårt interna mål är att besvara alla inkommande samtal inom 120 sekunder. Under augusti månad höll vi vårt mål mot 74,2% av alla inkommande samtal. Det är en minskning med 13,3% enheter från föregående månad och innebär att 365 samtal fick vänta längre än 120 sekunder på att få svar.

Nedan visar vi en graf med alla samtal som blir besvarade inom 120 sekunder och hur de är fördelade. Här kan vi bland annat utläsa att 55,6 av alla inkommande samtal blir besvarade inom 30 sekunder.

statistik1_thumb[2]

 

Augusti månad var hektisk och utmanande för vår supportavdelning. Det genomsnittliga samtalet besvarades inom rimlig tid och pågick ungefär lika länge som det gjort historiskt. Däremot ser vi fler extrema värden jämfört med i juli. Samtalsmängden ökade med hela 82% och det påverkar förstås statistiken i allmänhet och kötiderna i synnerhet.

Im the marketing manager at City Network and I publish news and updates from the company.

Facebook Twitter LinkedIn Google+ YouTube